Çözüm Süreci ile Ne Amaçlanıyor?


Çözüm Süreci ile Ne Amaçlanıyor?

                Memleketimde bu günlerde her yerde davullar zurnalar çalıyor... Çözüm süreci başlatılmış ve barış gelecekmiş. Barış... Kulağa hoş geliyor... Tabii ki haksız yere insanlar ölmesin, öldürülmesin, bunu herkes ister... Bu barışı sağlayacak zemin ne yönde hazırlanıyor? Nelerden etkileniyor, kimleri gözetiyor veya kimleri hor görüyor... İnsan olmanın onuru gereği yaratılıştan gelen bireysel, toplumsal haklar sahibine tatbikî iade edilmeli... Ancak bütün bunlar yapılırken amacını aşarak birlik ve beraberliği, kardeşliği kökünden sarsacaklara... Küllerinden yeniden doğmuş ve hakkı hakim kılıp, tüm dünyada huzur ve barışı sağlamak gibi yüce bir davaya yeniden gönül vermiş bu milleti hedefinden şaşırtacaklara... Yaşanacak yeni karmaşalarda ülkenin maddi manevi zenginliklerini iç etme sevdasındakilere... Kim mani olacak? Kısaca hakkaniyet gözetecek teraziyi kim kuracak?

                İşte O Hakkaniyet Terazisini yine bu Millet kurmalıdır. Milletin top yekûn iradesi azınlık hin düşüncelere, basit çıkar hesaplarına yeğlenemez... Terörden en fazla zarar gören kesim belli, bölge belli, şehir belli... Ancak bu güne kadar terör mağduru insanların bu terörü durdurma adına iradelerini ortaya koyacak, bunu sürdürecek gücü yoktu... Millet iradesi ile azda olsa idareyi ele alıp, tüm milleti cenderesinde ufalayan ideolojik hataların yaralarını sarmaya başlayınca, yılanın da kuyruğu koparılınca terörden mağdur olan tüm millet: - artık barış istiyoruz diyebilmiş... Bu millete dayatılmış ideolojik zulümler batıdaki yaşayan millet parçasına hiç mi zarar vermedi… Sizin çözüm süreciniz bu milletin tamamına uygulanan imha, asimilasyon, başkalaşım projelerinin tümünü boşa çıkartacak amaçları hedefliyor mu?

                Ülkenin doğusunda silahlı terör var çünkü bu bölge halkının kendine has dinamikleri sayesinde kültüründe, inancında bugüne kadar istenilen düzeyde dejenerasyon gerçekleştiremediler… Ülkenin batısında uygulanan silahsız terörle bu işi belli seviyede gerçekleştirdiler. Ancak doğuda mecburen silahla bu işi yapmak zorunda kaldılar… Silahla bölge boşaltılacak ve mevcut kültürel yapı, inanç değerleri bu şekilde paramparça edilecek…

                Millet iradesi açık ve aleni ortada: Tüm milletin yaraları sarılacak, her nerede olursa olsun, içerde dışarda yılanların da başı ezilecek... Çağdaş batının, batmış ikiyüzlü değerleri ve söylemleri ile kimse suyu bulandırmasın… Bugüne kadar süre gelen “bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” mantığı ile İslam dünyanın her yanını yılanlar sardı…  Bu çözüm süreci çok uzun soluklu bir süreç, zira milletin uğradığı travma büyük… Kim bilir ne baharlar geçecek, ne kışlar… Çünkü daha yapılacak çok iş var, dindirilecek çok gözyaşı… Söndürülecek çok ateş.

İnsanlık alemini tehdit ederek büyük acılara sevk eden soykırımlar, emperyalist savaşlar, ekonomik krizler, açlık, susuzluk, çevre kirliliği vs. bunların hepsi de birer ateştir... O ateşler ki her nerede olursa olsunlar, küçükken söndürülmez ise büyür ve bir anda tüm dünyayı yakar, arka bahçenizden salonunuzun ortasına düşerler… Sizi tehdit eden böylesi ateşleri söndürmek için kimden izin alırsınız? Eliniz kolunuz bağlı ise önce bu bağlardan kurtulmanız gerekmez mi? Uluslararası sözleşmeler, dengeler, nasıl bir ateşi söndürmek yerine körükleyebilir… İslam coğrafyasını ateşe veren batı ülkelerinin tamamı şeriatla(kendi şeriatları) yönetilir ve koydukları her düzen/kanun tavizsiz her kişi ve kuruma uygulanırken, inandıkları her ülkü/mit her daim canlı tutulurken, ne olduğu belli olmayan tavizler yumağı ile kargaşa, iç savaş, anarşiyi öngören demokrasi(gevşek yönetim) neden bu Millete dayatılıyor… Bugüne kadar batı kafasına göre oluşturulan düzen/kanun/ceza/ sistemleri ile bu Müslüman Milletin helâkına, Müslüman Topraklarının elden çıkışına seyirci olanları, bu amaçla Ümmetin düşmanları ile işbirliği yapanları, kendi hesaplarını, zevklerini milletin önüne koyanları Allah’ın gazabına havale ediyoruz… İslam coğrafyasında 200 yıla yakın zamandır ellerindeki benzin bidonları ile etrafı ateşe verenler ve bu ateşleri dünya çıkarları için görmezden gelen dahili işbirlikçiler bilsinler ki; Bu Millet, üst kimliğinin Ümmet olduğu bilinci ile her haine haddini bildirecek şuurlu imanını her daim muhafaza edecektir Allah’ın izniyle. 

            Saygılarımla… 24.04.2013